CHÀO MỪNG 60 NĂM TRUYỀN THỐNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 

 

Thư viện Video


Kho video lưu giữ các hoạt động của trường.

Xem thêm

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện Ảnh


Thư viện ảnh lưu giữ những kỉ niệm của trường.

Chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo qua các thời kỳ


Chân dung các thế hệ lãnh đạo Nhà trường.qua các thời kỳ xây dựng và phát triển của trường Đại học Hải Phòng

Chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo dòng lịch sử


Lịch sử hình thành và phát triển trong chặng đường 60 năm của trường Đại học Hải Phòng

Chi tiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại học Hải Phòng trong tôi


Các thế hệ Thầy và trò trường Đại học Hải Phòng trong lịch sử xây dựng phát triển

Chi tiết.

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng nói cựu Sinh viên


Tiếng nói của Cựu sinh viên và Nhà tuyển dụng về trường Đại học Hải Phòng

Chi tiết

 

 

 

 

 

 

Sáng tác thơ ca


Các sáng tác của các thế hệ Thầy và trò về trường Đại học Hải Phòng

Chi tiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares 0