CHÀO MỪNG 60 NĂM TRUYỀN THỐNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG 

60 Năm – Một chặng đường


Các thế hệ Thầy và trò trường Đại học Hải Phòng trong lịch sử xây dựng phát triển

Chi tiết.

Sáng tác thơ ca


Các sáng tác của các thế hệ Thầy và trò về trường Đại học Hải Phòng

Chi tiết.

Bình chọn gương mặt tiêu biểu – Cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Trường

FORGOT YOUR DETAILS?

No Contestants to display.

Bình chọn gương mặt tiêu biểu – Cán bộ, viên chức, người lao động đã nghỉ hưu

ThS. Lê Thị Hồng

Category : Cán bộ, viên chức, ngư ..

Nguyên Quyền Trưởng khoa, Khoa Ngoại ngữ

12 Votes

PGS.TS. Vũ Thị Loan

Category : Cán bộ, viên chức, ngư ..

Nguyên Trưởng phòng, Phòng Tổ chức Cán bộ

10 Votes

Ông Đỗ Như Thắng

Category : Cán bộ, viên chức, ngư ..

Nguyên Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

3 Votes

PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban

Category : Cán bộ, viên chức, ngư ..

Nguyên Trưởng khoa Điện – Cơ

16 Votes

TS. Nguyễn Thị Thuận

Category : Cán bộ, viên chức, ngư ..

Nguyên Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Tiểu học

6 Votes

ThS. Vũ Thị Hồng

Category : Cán bộ, viên chức, ngư ..

Nguyên Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Mầm non

6 Votes
Page 5 of 6« First...23456

Bình chọn gương mặt tiêu biểu – Sinh viên, học viên đang học tại Trường

No Contestants to display.

Bình chọn gương mặt tiêu biểu – Cựu Sinh viên, học viên học tập tại Trường

No Contestants to display.