Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đến thăm, làm việc tại Trường Đại học Hải Phòng (10 – 5 – 2007)


Shares 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *