Chủ tịch nước Trần Đức Lương về thăm và làm việc tại Trường Đại học Hải Phòng (11-02-2004)


Shares 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *